True by H.S.

"Mimo swojej permanentnej naiwności, myślę, że często wyczuwam prawdziwe intencje ludzi i ich dobre lub złe aury. Już odbiegając od tej sytuacji- pamiętajcie, aby nigdy w życiu nie sugerować się opinią innych ludzi lub złudnie oraz błędnie opiniotwórczych środków masowego przekazu. To wszystko jest takie zakłamane, nieprawdziwie i sztucznie nadmuchane... przykro mi, że ludzie nie potrafią na tyle samodzielnie myśleć i ślepo podążają za tłumem. Najistotniejszy jest w tym wszystkim dystans- z jednej i z drugiej strony." :)